OFFICIAL UBRICA COMMUNICATION HUB

Ubrica is growing apace. This means there is need for an online platform for interaction and exchange of ideas that can be able to accommodate the vast number of people. In regards to this, two platforms were considered: Whatsapp and Telegram. Both applications are downloadable from Google Playstore or App store.

Telegram was the suitable option due to its ability to hold up to 200,000 people (as of January 22nd 2019). There’s room for everyone. Come join the fastest growing community in Kenya and learn, grow and network with us. Our official Telegram link is: https://t.me/ubrica

Our other social sites are:

Websites: http://ubrica.com

Facebook: Ubrica

                  Ubrica_ke

                  Ubricoin

                  Soko Janja

                  Ubrica_ke group

Twittter:    UBRICA

                 Ubricoin

Youtube:   The Ubrican

Instagram: Ubrica_ke

For more information, contact us on 0780743174.

Author, Barbara Kimani.

KURUNZI YA AFRIKA

Ubrica ni shirika ambalo linahusika na kuboresha Sayansi ya vyote vilivyo hai pamoja na afya ya kila mwananchi.
Wazo la kufanya haya lilitokana na kuzoroteka kwa hali ya afya barani Afrika ambako kumesababishwa na ukosefu wa fedha za kulipia matibabu. Pia, hospitali hazina fedha za kutosha za kununua vifaa bora vya kutekeleza matibabu.

Ubrica ni ufupisho wa jina halisi ambalo ni “Ustawi Biomedical Research Innovation and Industrial Centers of Africa”. Neno Ustawi pia ni ufupisho kumaanisha “US to Africa wealth initiative” (mpango wa kuboresha utajiri kutoka Marekani hadi Afrika).

Ubrica imegawanywa katika matawi matatu makuu ambayo ni:
-Mkataba wa tarakimu au kwa jina maarufu “Smart contract”
-Ushiriki wa binadamu au “Human engagement”
-Miradi au “Projects”

Mkataba wa tarakimu
Hii ni itifaki ya tarakilishi ambayo jukumu lake ni kuwezesha, kudhibitisha na kutekeleza mapatano ya kuaminika. Kupitia mkataba wa tarakimu, kubadili fedha, mali au vitu vya thamani kunawezekana kwa njia rahisi yenye uwazi na isiyo na mvutano. Mfumo uo huo ndio utakao tumika katika soko yetu ya mtandao: Soko Janja (mengi zaidi yatajadiliwa kwenye tawi la ushiriki wa binadamu). Naam, mchumia juani hulia kivulini. Kwa kuzingatia msemo huu, Ubrica itaanzisha mfumo wa kutuza wafanyao kazi yao kwa bidii na kwa njia ifaayo. Hatimaye mbinu hii itahakikisha kuwa wateja wanapokea bidhaa na huduma bora zaidi. Muuzaji atatuzwa kulingana na alama ambazo atakusanya kutoka kwa mnunuzi katika mfumo wa tarakimu ambao utaweza kutumika na kila mmoja baada ya kupokea bidhaa ama huduma.

Kupitia mfumo huu, Ubrica imeunda sarafu za kidijitali zijulikanazo kama Ubricoin. Sarafu hizi ndizo zitakazo husika na kumzawadi yeyote ambaye atatekeleza majukumu yake kwa bidii, uwazi na ustadi. Pia zitatumika kuendeleza ufahamu kuhusu umuhimu wa kuishi vyema, lishe bora na kutembelea zahanati au hospitali ili kugundua magonjwa mapema. Utumiapo sarafu hizi, sehemu ndogo huwekezwa katika health fund ili uwapo muwele utapata matibabu kwa bei nafuu.
Ubricoin moja ni shilingi hamsini. Kwa sasa, wananchi wanapokezwa Ubricoin elfu kumi kila mmoja ili kuhakikisha kila mwananchi ameshikilia sarafu zake katika mfuko wake wa kidijitali. Kupitia njia hii, thamani yake itadizika kulingana na idadi ya watu walio na sarafu yenyewe kwenye mfuko wao au jinsi wanavyoitumia. Yaani v=n2, ambapo v inasimamia value na n inasimamia number (sheria ya Metcalfe).
Hakika kizuri chajiuza! Kufikia sasa, sifa za sarafu hizi zimesheheni na kusambaa toka bara la Afrika hadi nchi za Uingereza na Marekani.

Ushiriki wa binadamu
Tawi hili linahusika na jinsi ambavyo Ubrica imeweka mikakati itakayo boresha hali ya kifedha ya wananchi. Mikakati hii inahusisha uuzaji wa bidhaa kupitia soko la mtandaoni linalojulikana kama Soko Janja.
Wazo la kuanzisha soko hili lilitokana na ujuzi kuwa bidhaa za wakenya hazipati soko la kutosha kukimu mahitaji ya wauzaji. Kwa mfano, mkulima anayejihusisha na uuzaji wa mimea na mifugo huwa na wakati mgumu kupata faida kwa kazi zake kwa sababu mimea mingi huwa imeagizwa kutoka nchi za nje. Hivi basi inakuwa wazi kuwa mkulima huyu anachanika kwenye mpini na kufa njaa. Jambo hili linasikitisha hususan wakati ambapo ataugua kwa sababu fedha zake zimeadimika kama maziwa ya kuku, basi hataweza kujilipia matibabu. Kando na hayo, hali yake ya kimaisha itazidi kudidimia.
Kupitia Soko janja, mkulima huyu ataweza kupanua mipaka yake ya kupata soko na kuuza bidhaa zake kisha kupata fedha maridhawa.
Ili kutangaziwa bidhaa zako mle, unapiga picha kisha unazifafanua kwa lugha itakayomvutia mnunuzi na pia bei yazo, bila kulipishwi chochote.

Miradi
Mbuga za Sayansi na teknolojia kwenye vyuo vikuu (USTPs)
Zitajengwa sitini na sita karibu na kila chuo kikuu Kenya. Lengo la mbuga hizi ni kuwa vituo vya kufanyia utafiti na kuzitafutia soko bidhaa ambazo zitaundwa kutokana na utafiti ule. Wanafunzi wa vyuo hivi ndio watafanya kazi mle, pamoja na wataalamu ambao wana ujuzi katika nyanja mbalimbali za utafiti. Mbuga hizi zitawapa wanafunzi nafasi ya ajira ya mapema badala ya kumaliza shule na kujihusisha na maovu au kutafuta kazi na kuambulia patupu.

Vituo vya Ubrica vya soko la rejareja na klinikii (URCCs)
Hivi ni vituo vya biashara na uboreshaji wa afya ambavyo vitakuwa na msingi wao vijijini. Kutakuwa na vitengo viwili katika kila kata na wilaya kubwa zikiwa na nyingi kidogo. Idadi ya vitengo imewekwa kuwa 100.
Vituo hivi vitakuwa na:
⦁ Karakana.
⦁ Vituo vya soko rejareja.
⦁ Vituo vya kliniki.

Karakana
Haya ni maeneo ambayo yatahusika na kuboresha hali ya mazao na kuongeza thamani kwa bidhaa zilizozalishwa nchini. Kutakuwa na vipengele vya usindikaji wa mimea na bidhaa na sehemu za kuunda bidhaa mpya kati ya mengine kwa ajili ya kuboresha vinavyoonekana. Hatimaye, hii itahakikisha uhifadhi wa bidhaa za chakula na mimea ambazo lazima kuhifadhiwa mahali safi ili kuzuia magonjwa.

Vituo vya soko rejareja
Hivi ni vituo vya kuonyesha bidhaa kutoka kwenye karakana ili kuvutia wanunuzi. Bidhaa zenyewe hupelekwa hapa ili wanunuzi waweza kuzipata kwa urahisi. Pia, picha za bidhaa hizi zinaweza kuchukuliwa na kuwekwa kwenye duka la rejareja la mtandaoni linalojulikana kama Soko Janja ili kuvutia wanunuzi zaidi.

Vituo vya kliniki
Kutokana na kukusanya fedha maridhawa baada ya kuuza bidhaa, watu wataweza kulipia huduma zao za matibabu. Vituo hivi vya kliniki vitawapa watu huduma bora za afya. Wagonjwa walio na Ubricoin wataweza kupokea huduma hii kwa bei nafuu kwa magonjwa yoyote yale. Huduma hii itahakikisha kuboreka kwa viwango vya maisha na hatimaye kukuza taifa lenye afya.

Kwa maelezo zaidi, waweza kutembelea tovuti zetu katika:
https://ubricoin.ubrica.com/white-paper/
http://sokojanja.com/
http://uwc.ubrica.com/
https://ubricoin.ubrica.com/

Mwandishi, Barbara Kimani.

LIGHT IN THE DARK HORIZON

Ubrica has taken the initiative to bring about an effective way of improving the quality of healthcare in the community. This will be propelled by introduction of the Ubrica Retail Clinical Centers (URCCs).

The URCCs are commercial and health centers that will have their basis in the villages. There will be two units in each county with larger counties having a little bit more. The total number of units is set to be 100.

The URCCs are aimed at building a community that is well versed in matters concerning their personal healthcare and benefits of leading a healthy life. This will be achieved by introduction of a reward system whereby incentives will be given to people who practice healthy living in terms of eating a balanced diet, doing regular exercise and going for regular checkups.

The URCCs are centers that will be built by Ubrica and will contain;

 1. Workshops.
 2. Retail centers.
 3. Clinical centers.

Workshops

These are areas within the unit that will improve the quality of produce and add value to the locally produced goods. They will have features such as processing plants and assembling grounds among others for processing and packaging of the local products. Not only does this improve their quality; it also ensures proper storage of food products which will be kept free from contaminants.

Retail Centers

These work as display centers where people come to buy from the retailers. The products from the workshops are taken here so that the people coming to buy can easily access them. Also, photos of the products displayed here can be taken and put on the online retail store known as Soko Janja to maximize their market thus attracting more buyers.

Clinical Centers

Due to adequate funds raised from the sale of products, people will be able to pay for their medical services. The facility will have the clinical centers which offer quality healthcare. This service will ensure improvement of living standards and ultimately lead to a healthy nation.

For more information, visit:

http://ubrica.com

http://info.ubrica.com

Author,

Barbara Kimani.

UBRICA

It is an acronym that stands for Ustawi Biomedical Research Innovation and Industrial Centers of Africa. Ustawi too, is an acronym in itself which stands for US to Africa wealth initiative which already depicts Ubrica’s focus in promoting wealth in Africa. Ubrica is a life science and health production organization whose main objective is to promote health in Kenya by eradicating poverty. It has three main pillars which are the Smart contract pillar, Human engagement pillar and the Ubrica projects.

UBRICA’S IMPACT ON HEALTH

This is the smart contract pillar, a computer protocol intended to digitally facilitate and enforce the negotiation or performance of a contract. Ubrica has introduced a digital coin known as the Ubricoin which is a utility token for global health built on blockchain. A utility token is digital asset of cryptocurrency that funds development of the cryptocurrency and ensures future access to services and products by an organization.

Blockchain is a digital transaction platform which allows movement of digital assets like the Ubricoin. Blockchain technology is the new and improved way of transferring funds. It uses a peer-to-peer system (Nakamoto, 2008) which typically means direct transfer of funds from one person to another without a trusted third party for example the bank. Blockchain is more preferred compared to the traditional way of sending money through the bank because it is fast, cheaper and removes possibility of corruption or fraud due to its openness to the public.

The Ubricoin has several uses which include:

 • Ensuring access to the Ubrica ecosystem
 • Supporting development and implementation of Ubrica projects
 • Shop on the online retail store known as Soko Janja
 • Helping gather intelligent data about health, nutrition information and diseases.

UBRICA’S ECONOMIC IMPACT

This is the human engagement pillar. In Kenya, there are very many talented individuals who have ventured into various fields for example farming and pottery, who do not have any market for their products. This means that these people cannot make money to sustain themselves and their loved ones. In times of crisis such as occurs when a disease like cholera or typhoid strikes, these hard workers do not have enough money to pay for adequate healthcare. When they visit health centers, clinics or hospitals, the caregivers—doctors and nurses—are forced to provide low standard health services to reduce the cost of service.

Ubrica understand that economic development is the greatest cause of improvement of health. With this in mind, Ubrica came up with an online retail store called Soko Janja. In this platform, any Kenyan can advertise and expand market for their products, for free. With adequate market, Kenyans can now make enough money to improve their living standard and enable them to pay for quality healthcare.

UBRICA IMPACTS TO THE COMMUNITY

Ubrica aims at improving the lives of all Kenyans as a whole. For the productive and highly talented youth, Ubrica aims at building University Science and Technology parks also knows as research parks. These will be built in close proximity with the 66 universities in Kenya. Their purpose will be to facilitate sharing of knowledge through qualitative and quantitative research, creation and development of new ideas and the selling of the products that the youth will come up with.

The other project is known as the Ubrica Retail Clinical Centers (URCCs) which will contain a retail store, workshop and clinical centers. The retail center is where a manufacturer for example, a farmer takes his produce and can sell or supply to the general public. The same manufacturer can take his products to the workshop for repackaging and repurposing of his products.

Through selling of the products, the manufacture now has enough money to access the clinical centers which are based within the same area as the workshops and retail centers. This will greatly improve the quality of care given and make a huge impact on people’s health.

THE REWARD SYSTEM

 • Incentives (rewards) will be issued in form of brevises (points) to those who shop at Soko Janja which can be translated to Ubricoins.
 • A system will be introduced whereby Ubricoin holders will be able to rate the quality of service provided.

-University students will be able to rate their professors based on how they teach, their class attendance and student engagement. In the same way, professors will be able to rate their students based on their class attendance, performance and class participation.

-Similarly, primary school and high school teachers will be rewarded according to their performance and they’ll also rate their students leading to the best performance, hard work and commendable attendance being rewarded.

-Doctors too will be able to rate their patients depending on how regular they go for checkups. Patients can also rate the doctors according to the service provided.

 • Those working in the university science and technology parks will be rewarded based on their performance. Those with comprehensive research work will receive incentives in form of Ubricoins.
 • Tokens will be offered to people who hold the coin in their wallet.

Ubrica is interested in improving the quality of health given in Kenya by bettering the country’s economy.

 

Author,

Barbara Kimani.